Pakowanie azbestu

Zapakowanie dachówkiPakowanie azbestu jest bardzo ważnym etapem w procesie jego usuwania, który wymaga szczególnej ostrożności i odpowiednich procedur. Takie przedmioty powinny być przygotowane do transportu i oznaczone zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 (wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.

Zanim przystąpimy do właściwych czynności, nasi pracownicy dla własnego bezpieczeństwa zakładają odpowiedni sprzęt ochronny, składający się m.in. z masek przeciwpyłowych i jednorazowych kombinezonów. Zdemontowane konstrukcje z azbestem zawsze pakujemy bezpośrednio na miejscu demontażu do specjalnych worków na azbest, odpornych na rozdarcie i przebicie. Każdy z nich starannie zamykamy, aby zapobiec uwolnieniu się pyłu azbestowego. Następnie odpowiednio znakujemy je poprzez oznaczenie ich jako niebezpieczny materiał zagrażający zdrowiu i środowisku. W ten sposób zapakowane i oznaczone worki z azbestem są bezpiecznie przechowywane i transportowane do miejsca utylizacji.