Demontaż azbestu

DemontażPrace budowlane polegające na demontażu przedmiotów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie zasad BHP pracy w kontakcie z azbestem.

Jako profesjonalna firma wykonawcza mamy obowiązek zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, jeszcze przed przystąpieniem do ich realizacji. Zgłoszenia należy dokonać w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac:

  • właściwemu organowi nadzoru budowlanego,
  • właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,
  • właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

 

Dlaczego azbest jest szkodliwy?

Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbestu dla zdrowia pochodzą z lat 1900 – 1906. Przyczyna nie leży jednak w jego składzie chemicznym, a wynika z włóknistej struktury, ponieważ włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową. Dostają się one do powietrza w wyniku korozji materiałów zawierających azbest (przyczyniają się do tego chemiczne zanieczyszczenia powietrza).