Sprzęt ciężki do obsługi wysypisk

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zajmujemy się kompleksowym usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Do wyceny każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Wycena zależna jest przede wszystkim od:
1. Ilości przewidzianych do demontażu wyrobów zawierających azbest, rodzaju budynku oraz umiejscowienia w budynku.
2. Miejsca demontażu i jego odległości od najbliższego składowiska przyjmującego odpady azbestowe.
3. Rodzaju usuwanych wyrobów zawierających azbest (np. w przypadku dachu: płyty faliste lub płaskie –
tzw. „karo”)

Demontaż

Prace budowlane polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie zasad BHP pracy w kontakcie z azbestem.
Na wykonawcy prac spoczywa obowiązek zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest jeszcze przed przystąpieniem do ich realizacji.
Zgłoszenia należy dokonać w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac:
1. Właściwemu organowi nadzoru budowlanego
2. Właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy
3. Właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu

Pakowanie

Wyroby zawierające azbest powinny być przygotowane do transportu i oznaczone zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 (wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.

 
Utylizacja

Wykaz uprawnionych do utylizacji składowisk
 

Aks-Pol s.c. | 33-100 Tarnów | ul. Szkotnik 37 | tel.: 665 044 144 | fax: 14 692 47 42